Vakantie-opvang huisarts


Tijdens de vakantie van een huisarts wordt de praktijk over het algemeen door andere huisartsen waargenomen. Een mooie oplossing, maar de waarneming verloopt niet altijd zonder problemen. Vaak krijgt de ene waarnemer veel meer patiënten dan de andere. Dat geeft veel druk op de eigen praktijk van de waarnemende huisarts. Ook een wisseling van waarnemers in de vakantieperiode verloopt niet altijd soepel. Patiënten moeten hun verhaal aan verschillende artsen doen en de berichten op de antwoordapparaten worden lang en ingewikkeld.

De Centrale Doktersdienst kan in dit geval de oplossing zijn. Tijdens de vakantie van een praktijk wordt in de praktijkuren via het antwoordapparaat verwezen naar de Centrale Doktersdienst en buiten praktijkuren worden de patiënten via het antwoordapparaat doorgestuurd naar de dienstdoende huisartsenpost.

De Centrale Doktersdienst verwijst de patiënten overdag door naar de waarnemende huisarts(en) volgens een bepaalde instructie. Dit zorgt voor een eerlijke en evenredige verdeling van patiënten. Deze verdeling kan op de volgende manieren plaatsvinden:

  • turven en verdelen over de waarnemers;
  • verdelen naar beginletter van de achternaam van patiënten;
  • verdelen naar postcode van patiënten.

Op deze manier kan waarneming van een andere praktijk beter worden ingepast in de eigen praktijk. De werkdruk vermindert en de kans op fouten en misverstanden wordt kleiner.