Tandartsen


Gedurende de dag zijn zowel de tandarts als de assistente druk bezig met het behandelen van patiënten. Tijdens die behandelingen kan de telefoon meestal niet opgenomen worden. Patiënten die tijdens behandelingen bellen voor een afspraak, voor ruggespraak of met een acuut probleem, krijgen over het algemeen een boodschap te horen die is ingesproken op het antwoordapparaat.

Door inschakeling van de Centrale Doktersdienst kan de tandartspraktijk voorkomen dat dringende gevallen en spoedgevallen de praktijk tijdens behandeluren niet tijdig kunnen bereiken.

De Centrale Doktersdienst biedt ook telefonische opvang voor tandartspraktijken in de avond en ‘s nachts, in het weekend, op feestdagen en tijdens vakantie.

Tijdens de avond-, weekend- en nachtdiensten wordt het protocol van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) gevolgd waarin richtlijnen zijn opgenomen ten aanzien van de behandeling van dringende gevallen en spoedgevallen.