Avond- en nachtdienst tandartsen


Ook tandartspraktijken moeten ‘s avonds en in de nacht bereikbaar zijn voor spoedgevallen. De Centrale Doktersdienst kan tandartspraktijken helpen bij de telefonische opvang. Er zijn verschillende protocollen mogelijk.

Avond-dienst
In dit geval hebben de aangesloten tandartsen bij toerbeurt avonddienst. Eén tandarts vangt ’s avonds en ’s nachts alle spoedgevallen van alle aangesloten tandartsen op. Via een boodschap op het antwoordapparaat van de praktijk worden patiënten in geval van spoed opgeroepen de Centrale Doktersdienst te bellen. Deze noteert de gegevens en geeft het bericht door aan de tandarts die avonddienst heeft of verwijst de patiënt naar een eventueel avondspreekuur.

Avond-achterwacht-dienst
Via een boodschap op het antwoordapparaat van de praktijk worden patiënten opgeroepen om in geval van spoed de Centrale Doktersdienst te bellen. Deze noteert de gegevens van de patiënt en probeert eerst om de eigen tandarts van de patiënt te bereiken. Indien deze afwezig is wordt het bericht doorgegeven aan de tandarts die avonddienst of spoedgevallendienst heeft.