Algemene dienstverlening huisartsen


De meeste huisartsenpraktijken zijn in de ochtend enkele uren bereikbaar voor het maken van afspraken, kort telefonisch overleg met de assistente of de huisarts of het opvragen van een herhaalrecept. Gedurende de rest van de dag rinkelt de telefoon vaak ook nog regelmatig. Soms gaat het om spoedgevallen en soms willen patiënten de huisarts of de assistente even spreken omdat ze zich ergens zorgen over maken.

Het is in een drukke praktijk niet altijd mogelijk om buiten de uren die daar speciaal voor gereserveerd zijn, de telefoon direct op te nemen. De assistente heeft naast de telefoon haar andere bezigheden en vaak zelfs een eigen spreekuur. Ook de lunchpauze levert regelmatig problemen op met bereikbaarheid. Vaak werkt een assistente alleen in de ochtenduren. En tijdens het visite-rijden in de middag lukt het de huisarts meestal niet om tegelijktijd ook de praktijk bereikbaar te houden.

In deze gevallen kan de Centrale Doktersdienst uitkomst bieden. Als de telefoon niet opgenomen kan worden door een assistente of door de huisarts kan het antwoordapparaat verwijzen naar het nummer 0900-1515, met de vermelding dat voor dringende gevallen de huisarts kan worden opgeroepen.

Patiënten die 0900-1515 bellen, krijgen een medewerker van de Centrale Doktersdienst aan de telefoon. Die noteert naam, adres, geboortedatum en een korte omschrijving van de klacht. Vervolgens wordt de huisarts gebeld. Deze neemt op een geschikt moment contact op met de patiënt voor verder overleg. Het is ook mogelijk om de berichten te ‘sparen’. De Centrale Doktersdienst noteert in dit geval de berichten en clustert ze en de huisarts neemt zelf contact op met de Centrale Doktersdienst om de gegevens op te vragen.

Spoedgevallen en paniek worden wel meteen doorgegeven aan de huisarts. Ook bij twijfel nemen we meteen contact op voor overleg.