Welkom


De Centrale Doktersdienst is een telefoonservice voor de 1e lijn gezondheidszorg en werkt voor huisartsen, tandartsen, verloskundigen en andere instellingen in de zorg. Medewerkers van de Centrale Doktersdienst beantwoorden de telefoon als deze praktijken daar zelf niet toe in staat zijn, noteren gegevens en verwijzen door.

De Centrale Doktersdienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via het landelijke telefoonnummer 0900-1515. Wij verzorgen telefonische opvang tijdens praktijkuren, in de avonden, in de nacht, in het weekend en tijdens vakantie van de praktijk.

Naast onze standaarddienstverlening bieden we aanvullende diensten aan voor huisartsen-pluspraktijken. Die kunnen hun eigen telefoonnummer krijgen bij de Centrale Doktersdienst, zodat de telefoon beantwoord kan worden met de naam van de praktijk. De Centrale Doktersdienst vervult hiermee een receptie- of baliefunctie. Ook tandartsen kunnen een plusabonnement afsluiten bij de Centrale Doktersdienst.

Op deze website geven we meer informatie over onze dienstverlening. We beschrijven per zorgaanbieder de meest voorkomende protocollen. Omdat we een kleine en flexibele organisatie zijn, is het echter altijd mogelijk om maatwerk te leveren. Graag inventariseren we samen met u uw behoefte en proberen we hier een zo passend mogelijk pakket voor te ontwikkelen.